POVEZ II

Získejte dotaci na vzdělávání zaměstnanců ve výši 85% a k tomu proplacené superhrubé mzdy

Školení

Jsme zkušeným školícím střediskem, kterým prošlo přes 4 000 účastníků kurzů

SEZNAM KURZŮ

Sestavíme Vám specifické odborné kurzy "na míru" dle kritérií POVEZ II

AKREDITOVANÉ KURZY

Jsme akreditovaným střediskem MŠMT, DVPP, MVCR, MPSV a MPO

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

Vyberte si intenzivní jednodenní kurz pro Vás nebo Vaši firmu

KURZY AKREDITOVANÉ

MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 


Toto vzdělávání je určeno pro úředníky a je zaměřeno na výkon správních činností v územním samosprávném celku.

Jsme střediskem akreditovaným MVCR k provádění akreditovaných kurzů pro úředníky veřejné správy.

Na školení se setkáte jen se špičkovými odborníky a profesionály, kteří Vás lehce provedou celým kurzem. 
 

 
Novinky a změny normalizované úpravy písemností pro úředníky územních samosprávných celků podle nejnovějších norem (distanční studium)
 
- průběžné vzdělávání
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 
Počet hodin:        27

Vzdělávací cíle:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti úředníků územních samosprávných celků ve správném sepisování dokumentů a druhů písemností po vstupu do EU a se změnami v písemných dokumentech.

Vzdělávací plán:

 • Termíny a definice
 • Členící znaménka (interpunkční) 
 • Zkratky a značky
 • Čísla, číslice a zvýrazňování textu
 • Členění textu a označování jejich částí
 • Označování části textu
 • Papír a formáty papíru
 • Adresy a obsah adres
 • Úpravy obchodních a úředních dopisů
 • Dopisy                     
 

 
Zvládání problémové komunikace s klientem ve veřejné správě (prezenční studium)
 
- průběžné vzdělávání
- průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 
Počet hodin:      16

Vzdělávací cíle:

Cílem kurzu je prohloubit znalosti úředníků územních samosprávných celků v oblasti komunikace a dále pak vysvětlit a prakticky je naučit zvládání nestandardních situací - konfliktů, které mohou vzniknout (a také často vznikají) jak při jednání s občany, tak i mezi kolegy na pracovišti.

Součástí kurzu je praktický nácvik asertivních dovedností, které v praxi napomohou k profesionálnímu přístupu úředníků podle standardu EU a sekundárně přispějí k jejich vyšší pracovní výkonnosti, menší nemocnosti a lepšímu duševnímu a tělesnému zdraví.

Vzdělávací plán:  

 • Základy komunikačních typologií                         
 • Základy verbální a neverbální komunikace         
 • Konflikt - vznik, průběh, řešení konfliktů             
 • Základy asertivity, asertivní práva, techniky       
 • Praktické použití asertivních technik + nácvik   
 • Vliv konfliktu na vznik stresu + prevence          
 • Závěrečný workshop