POVEZ II

Získejte dotaci na vzdělávání zaměstnanců ve výši 85% a k tomu proplacené superhrubé mzdy

Školení

Jsme zkušeným školícím střediskem, kterým prošlo přes 4 000 účastníků kurzů

SEZNAM KURZŮ

Sestavíme Vám specifické odborné kurzy "na míru" dle kritérií POVEZ II

AKREDITOVANÉ KURZY

Jsme akreditovaným střediskem MŠMT, DVPP, MVCR, MPSV a MPO

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

Vyberte si intenzivní jednodenní kurz pro Vás nebo Vaši firmu

KURZY AKREDITOVANÉ

MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Hledáte možnost jak zvýšit své uplatnění v zaměstnání nebo chcete nastartovat vlastní kariéru na živnostenský list?

Prohlubte své vzdělání a získejte s námi potřebné znalosti a dovednosti, které se stanou nedílnou součástí Vaší pracovní činnosti. 

Jsme střediskem akreditovaným MŠMT k provádění akreditovaných kurzů.

Na školení se setkáte jen se špičkovými odborníky a profesionály, kteří Vás lehce provedou celým kurzem. 
 

 
ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA č.j. MSMT-23622/2014-1/662
profesní kvalifikace dle kódu NSK: 62-008-M
 
Počet hodin:                    80

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte:  

kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace

 Obsah kurzu:

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

 


 
ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA s výukou anglického jazyka č.j. MSMT-17069/2014-1/489
profesní kvalifikace dle kódu NSK: 62-008-M
 
Počet hodin:                    230

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání, základní znalost anglického jazyka

V rámci kurzu získáte:  

kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace

 Obsah kurzu:

Asistent/ka, sekretář/ka

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Anglický jazyk

 • Obchodní korespondence
 • Vedení a chod kanceláře
 • Modelové situace - reklamace, poptávka, telefonní rozhovor aj.
 • Čtení jednoduchých obchodních textů s porozuměním
 • Písemnosti spojené s obchodním stykem (nabídka, objednávka aj.)
 • Vnitropodnikové písemnosti (oběžník, přípravy porady)
 • Právní písemnosti (plná moc aj.)

 


 
ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA s výukou německého jazyka č.j. MSMT-14282/2016-1/397
profesní kvalifikace dle kódu NSK: 62-008-M
 
Počet hodin:                    230

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání, základní znalost německého jazyka

V rámci kurzu získáte:  

kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace

 Obsah kurzu:

Asistent/ka, sekretář/ka

 • Vedení administrativy
 • Uplatňování firemních procesů
 • Komunikační dovednosti
 • Zásady společenského chování a vystupování
 • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Německý jazyk

 • Obchodní korespondence
 • Vedení a chod kanceláře
 • Modelové situace - reklamace, poptávka, telefonní rozhovor aj.
 • Čtení jednoduchých obchodních textů s porozuměním
 • Písemnosti spojené s obchodním stykem (nabídka, objednávka aj.)
 • Vnitropodnikové písemnosti (oběžník, přípravy porady)
 • Právní písemnosti (plná moc aj.)

 


 
ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (v oboru stavebnictví) č.j. MSMT-19899/2016-1/463
pracovní činnost Čtení a kreslení technické dokumentace (v rozsahu 56 hodin teoretické výuky)
 
Počet hodin:                    56

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené základní vzdělání, základní znalost obsluhy osobního počítače

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • obsahů a významu projektové dokumentace, měřítka výkresů, obsahu popisového pole a legendy a jejich významu
 • práce se stavební a technickou dokumentací, vyčtení rozsahu a členitosti z projektové dokumentace, vyčtení umístění jednotlivých domovních instalací a rozvodů
 • určení použitých stavebních materiálů, konstrukce v řezu a půdorysu, rozměry a parametry konstrukcí
 • náčrtu jednoduchých stavebních výkresů

 Obsah kurzu:

 • Technické zobrazování a pravidla tvorby výkresů
 • Kótování
 • Základy zobrazování staveb
 • Situační výkresy
 • Kreslení svislých konstrukcí
 • Zobrazování konstrukcí objektů pozemních staveb
 • Značení hmot a zařizovacích předmětů

 


 
ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (v oboru strojírenství) č.j. MSMT-19899/2016-1/463
pracovní činnost Čtení a kreslení technické dokumentace (v rozsahu 62 hodin teoretické výuky)
 
Počet hodin:                    62

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené základní vzdělání, základní znalost obsluhy osobního počítače

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • náčrt a zakótování jednoduchých součástí v pravoúhlém promítání
 • přečtení výrobních výkresů a správné vyhodnocení všech údajů na výrobním výkrese pro výrobu dané součásti
 • orientace ve výkresech sestavení
 • správné praktické vyhodnocení veškerých údajů ve výrobním postupu dané součásti
 • schopnost používat technickou výrobní dokumentaci v každodenní praxi

 Obsah kurzu:

 • Technické zobrazování
 • Kótování
 • Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese
 • Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese
 • Úchylky tvaru a polohy
 • Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese
 • Čtení složitějších výrobních výkresů a výkresů jednoduché sestavy
 • Výrobní postupy ve strojírenské výrobě

 


 
MANAGEMENT č.j. MSMT-14871/2014-1/463
pracovní činnost MANAGER
 
Počet hodin:                    142

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • uplatnění technik efektivní komunikace
 • rozpoznání základního typu chování
 • použití základní asertivní techniky
 • volby vhodné motivace s cílem zvýšit efektivitu práce kolektivu
 • poskytnutí konstruktivní zpětné vazby
 • efektivní práce s lidskými zdroji
 • řešení konfliktních a stresových situací
 • stanovení reálných cílů a delegování povinností i odpovědností
 • efektivního zorganizování času
 • kreativních řešení problémů

 Obsah kurzu:

 • Motivace
 • Základy komunikačních dovedností a efektivní komunikace
 • Styly jednání
 • Řízení rozvoje lidských zdrojů
 • Stres a jeho zvládání
 • Time management
 • Metody a nástroje hodnocení a sebehodnocení
 • Kreativní řešení problémů
 • Prezentační dovednosti
 • Řízení jakosti
 • Vyjednávání
 • Řízení pracovních procesů
 • Trénink nástrojů SI
 • Rozvoj a diagnostika týmů

 


 
MANAŽER (se zaměřením na obchodní angličtinu) č.j. MSMT-19905/2016-1/466
pracovní činnost MANAŽER
 
Počet hodin:                    217

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání, základní znalost anglického jazyka

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • uplatnění technik efektivní komunikace
 • rozpoznání základního typu chování
 • použití základní asertivní techniky
 • volby vhodné motivace s cílem zvýšit efektivitu práce kolektivu
 • poskytnutí konstruktivní zpětné vazby
 • efektivní práce s lidskými zdroji
 • řešení konfliktních a stresových situací
 • stanovení reálných cílů a delegování povinností i odpovědností
 • efektivního zorganizování času
 • kreativních řešení problémů
 • efektivního vedení obchodního rozhovoru v anglickém jazyce
 • základních odlišností anglicky psaných obchodních písemností
 • psaní základní obchodní korespondence v angličtině

 Obsah kurzu:

Management

 • Motivace manažera
 • Základy komunikačních dovedností a efektivní komunikace úspěšného manažera
 • Styly jednání úspěšného manažera
 • Řízení rozvoje lidských zdrojů z pozice managementu
 • Stres a jeho zvládání - rizika managementu
 • Time management
 • Metody a nástroje hodnocení a sebehodnocení
 • Kreativní řešení problémů managementu
 • Prezentační dovednosti manažera
 • Řízení jakosti
 • Vyjednávání vedoucí k úspěšnému cíli manažera
 • Řízení pracovních procesů
 • Trénink nástrojů SI
 • Rozvoj a diagnostika týmu manažera

Anglický jazyk

 • Business English - topics of management
 • Marketing - strategy of company
 • Meeting and negotiation
 • SWAT analysis

 


 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE č.j. MSMT-14892/2014-1/466
profesní kvalifikace dle kódu NSK: 66-015-M
 
Počet hodin:                    100

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte:  

kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace

Obsah kurzu:

 • Orientace v základních principech marketingu
 • Orientace v obchodní činnosti
 • Vyplňování a příprava obchodní dokumentace
 • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
 • Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu spojena s odborným poradenstvím zákazníkovi
 • Jednání ve styku se zákazníky

 


 
OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE č.j. MSMT-46119/2013-1/1036
 
Počet hodin:                    80

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené základní vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • porozumění pojmu PC
 • orientace v prostředí MS Windows XP – najít si a spustit vhodnou aplikaci
 • vytvoření a udržení struktury souborů
 • manipulace se soubory – kopírovat, mazat, přesouvat
 • napsání dopisu a základní úpravy v MS Word
 • tisku dokumentů
 • vytvoření tabulky v MS Excel, grafické upravení, vytvoření vzorců pomocí adresace, vytvoření grafu k tabulce
 • po prohlédnutí obrázku následné vložení do MS Word a MS Excel
 • orientace na internetu a vyhledání potřebných informací
 • koupě zboží
 • vytvoření vlastního emailu a posílání emailů

 Obsah kurzu:

 • MS Windows
 • Práce se soubory
 • MS Word
 • MS Excel
 • Práce s fotografiemi a digitální grafika
 • Internet
 • Email

 


 
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE č.j. MSMT-6758/2014-1/271
 
Počet hodin:                    130

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • orientace v zákonu o účetnictví, prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví, v Českých účetních standardech
 • základní orientace v zákonu o správě daní a poplatků
 • vyhotovení účetních dokladů pro účetnictví i daňovou evidenci
 • zvládání účtování běžných účetních případů v oblasti evidence zásob, dlouhodobého majetku, nákladů, výnosů, kapitálu, pohledávek, závazků, evidence a rozdělení výsledku hospodaření
 • vedení daňové evidence obvyklých hospodářských operací v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmů
 • provedení základní účetní uzávěrky, stanovení daně z příjmů
 • provedení uzavření daňové evidence, stanovení daně z příjmů

 Obsah kurzu:

Účetnictví

 • Vznik účetnictví a jeho právní úprava
 • Základní pojmy účetnictví
 • Účetní doklady
 • Majetek podniku a zdroje krytí
 • Rozvaha
 • Účetní zápisy, účet
 • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
 • Účtová třída 1 – Zásoby
 • Účtová třída 2 – Finanční účty
 • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
 • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Účtování nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka a závěrka

Daňová evidence

 • Právní úprava
 • Doklady
 • Evidence příjmů a výdajů
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Agenda dlouhod. majetku, zásob, pohledávek, závazků, mezd
 • Uzavření daňové evidence, daňový základ, daň z příjmů

 


 
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE (s využitím výpočetní techniky) č.j. MSMT-848/2014-1/35
 
Počet hodin:                    170

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • orientace v zákonu o účetnictví, prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví, v Českých účetních standardech
 • základní orientace v zákonu o daních z příjmů, o DPH, částečně i v dalších daňových zákonech a v zákonu o správě daní a poplatků
 • vyhotovení účetních dokladů pro účetnictví i daňovou evidenci
 • účtování běžných účetních případů v oblasti evidence zásob, dlouhodobého majetku, nákladů, výnosů, kapitálu, pohledávek, závazků, evidence a rozdělení výsledku hospodaření
 • vedení daňové evidence obvyklých hospodářských operací v souladu s ustanoveními zákona o daních z příjmů
 • provedení základní účetní uzávěrky, stanovení daně z příjmů
 • provedení uzavření daňové evidence, stanovení daně z příjmů
 • zvládnutí teoretické i praktické profese „účetní“
 • evidence podnikatelské činnosti formou daňové evidence i prostřednictvím účetnictví
 • vykonávání samostatně kumulované činnosti účetní v malých a středních firmách nebo účetní v rámci velkých účtáren řízených hlavním účetním
 • samostatného účtování základních operací, které se běžně vyskytují u podnikatelských subjektů – účetní pokladní a bankovní operace
 • účtování pohledávek a závazků, interních dokladů, majetku, zásob, opravných položek, rezerv a mezd – účtování těchto operací na PC
 • orientace v dané oblasti a odborná spolupráce se všemi institucemi státní správy (ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, Finančními úřady, soudy) v předepsaném rozsahu

 Obsah kurzu:

Účetnictví

 • Vznik účetnictví a jeho právní úprava
 • Základní pojmy účetnictví
 • Účetní doklady
 • Majetek podniku a zdroje krytí
 • Rozvaha
 • Účetní zápisy, účet
 • Účtové třídy
 • Účtování nákladů a výnosů
 • Účetní uzávěrka a závěrka
 • Účtování na PC

Daňová evidence

 • Právní úprava
 • Doklady
 • Evidence příjmů a výdajů
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Agenda dlouhodobého majetku, zásob, pohledávek, závazků, mezd
 • Uzavření daňové evidence, daňový základ, daň z příjmů
 • Vedení daňové evidence na PC

 


 
VEDOUCÍ PROVOZU - MISTR / MISTROVÁ č.j. MSMT-1752/2015-1/75
 
Počet hodin:                    120

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené středoškolské vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • uplatnění techniky efektivní komunikace
 • rozpoznání základního typu chování
 • použití základní asertivní techniky
 • volby vhodné motivace s cílem zvýšit efektivitu práce kolektivu
 • poskytnutí konstruktivní zpětné vazby
 • efektivní práce s lidskými zdroji
 • řešení konfliktních a stresových situací
 • stanovení reálných cílů a delegování povinností i odpovědnosti
 • efektivního zorganizování času
 • základních manažerských postupů

 Obsah kurzu:

 • Motivace
 • Osobnost mistra
 • Základy komunikačních dovedností a efektivní komunikace
 • Styly jednání
 • Řízení rozvoje lidských zdrojů
 • Stres a jeho zvládání
 • Time management
 • Metody a nástroje hodnocení a sebehodnocení
 • Kreativní řešení problémů
 • Inovace v práci mistra
 • Prezentační dovednosti
 • Řízení jakosti
 • 5S a LEAN MANUFACTURING
 • Vyjednávání
 • Řízení pracovních procesů
 • Rozvoj a diagnostika týmů
 • Pracovně právní problematika

 


 
ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO PC č.j. MSMT-3386/2014-1/147
 
Počet hodin:                    40

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené základní vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • porozumění pojmu PC
 • orientace v prostředí MS Windows XP – najít si a spustit vhodnou aplikaci
 • vytvoření a udržení struktury souborů
 • manipulace se soubory – kopírovat, mazat, přesouvat
 • napsání dopisu a základní úpravy v MS Word
 • tisku dokumentů
 • vytvoření tabulky v MS Excel, grafické upravení, vytvoření vzorců pomocí adresace, vytvoření grafu k tabulce
 • po prohlédnutí obrázku následné vložení do MS Word a MS Excel
 • orientace na internetu a vyhledání potřebných informací
 • koupě zboží
 • vytvoření vlastního emailu a posílání emailů

 Obsah kurzu:

 • Základní pojmy
 • MS Windows
 • Práce se soubory
 • MS Word
 • MS Excel
 • Práce s fotografiemi a digitální grafika
 • Internet
 • Email
 

 
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ č.j. MSMT-879/2014-1/78
 
 
Počet hodin:                    150

Vstupní předpoklady:    18 let, ukončené základní vzdělání

V rámci kurzu získáte tyto znalosti:  

 • orientace v právních a ekonomických podmínkách podnikání
 • základní manažerské a marketingové dovednosti
 • orientace v problematice evropských fondů a možnostech jejich čerpání
 • využití počítače k podpoře svého podnikání
 • vypracování vlastního podnikatelského záměru

 Obsah kurzu:

 • Legislativa
 • Daňová soustava
 • Účetnictví v podniku
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Finanční zdroje a podpory MSP
 • Pojištění podnikatelských rizik
 • Podnikatelský záměr a jeho struktura
 • Základy managementu
 • Základy marketingu
 • Komunikace
 • Fáze obchodního jednání
 • Prodejní rozhovor
 • Psychologie prodeje
 • Využití počítače v podnikání