POVEZ II

Získejte dotaci na vzdělávání zaměstnanců ve výši 85% a k tomu proplacené superhrubé mzdy

Školení

Jsme zkušeným školícím střediskem, kterým prošlo přes 4 000 účastníků kurzů

SEZNAM KURZŮ

Sestavíme Vám specifické odborné kurzy "na míru" dle kritérií POVEZ II

AKREDITOVANÉ KURZY

Jsme akreditovaným střediskem MŠMT, DVPP, MVCR, MPSV a MPO

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

Vyberte si intenzivní jednodenní kurz pro Vás nebo Vaši firmu

KURZY AKREDITOVANÉ

MŠMT v rámci DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ


Hledáte možnost jak rozšířit své pedagogické kompetence?

Prohlubte své vzdělání a naučte se nové moderní dovednosti, které se stanou nedílnou součástí Vaší pedagogické činnosti. 

Jsme střediskem akreditovaným MŠMT k provádění akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky.

Na školení se setkáte jen se špičkovými odborníky a profesionály, kteří Vás lehce provedou celým kurzem. 
 

 
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO UČITELE
 
Vstupní úroveň:     úplní začátečníci

Výstupní úroveň:   A1 - A2 podle úrovně konkrétních účastníků

Počet hodin:           60

Vzdělávání bude zaměřeno na: 

  • Komunikaci v daném cizím jazyce tak, aby se frekventant dokázal obratně orientovat v běžných každodenních situacích, které budou v rámci výuky modelově připraveny.
  • Zlepšení, zdokonalení a obohacení slovní zásoby frekventantů. V mluveném projevu bude pozornost zaměřena především na jeho plynulost.
 
Tyto nabyté znalosti a dovednosti by měl absolvent vzdělávací akce být schopen použít v běžných životních situacích např. komunikace při zájezdech s žáky, ale měl by i umět předat je, alespoň okrajově, svým žákům v rámci výuky cizích jazyků, ať už přímo v hodinách nebo zájmových kroužcích.
 

 
ANGLICKÝ JAZYK - KONVERZACE
 
Vstupní úroveň:     A2

Počet hodin:           60

Vzdělávání bude zaměřeno na: 

  • Komunikaci v daném cizím jazyce tak, aby se frekventant dokázal obratně orientovat v běžných každodenních situacích, které budou v rámci výuky modelově připraveny.
  • Zlepšení, zdokonalení a obohacení slovní zásoby frekventantů. V mluveném projevu bude pozornost zaměřena především na jeho plynulost.
Tyto nabyté znalosti a dovednosti by měl absolvent vzdělávací akce být schopen použít v běžných životních situacích např. komunikace při zájezdech s žáky, ale měl by i umět předat je, alespoň okrajově, svým žákům v rámci výuky cizích jazyků, ať už přímo v hodinách nebo zájmových kroužcích.
 

 
KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO UČITELE
 
Vstupní úroveň:     úplní začátečníci

Výstupní úroveň:   A1

Počet hodin:           60

Vzdělávání bude zaměřeno na: 

  • Komunikaci v daném cizím jazyce tak, aby se frekventant dokázal obratně orientovat v běžných každodenních situacích, které budou v rámci výuky modelově připraveny.
  • Zlepšení, zdokonalení a obohacení slovní zásoby frekventantů. V mluveném projevu bude pozornost zaměřena především na jeho plynulost.
Tyto nabyté znalosti a dovednosti by měl absolvent vzdělávací akce být schopen použít v běžných životních situacích např. komunikace při zájezdech s žáky, ale měl by i umět předat je, alespoň okrajově, svým žákům v rámci výuky cizích jazyků, ať už přímo v hodinách nebo zájmových kroužcích.
 

 
NĚMECKÝ JAZYK - KONVERZACE
 
Vstupní úroveň:     A2

Počet hodin:           60

Vzdělávání bude zaměřeno na: 

  • Komunikaci v daném cizím jazyce tak, aby se frekventant dokázal obratně orientovat v běžných každodenních situacích, které budou v rámci výuky modelově připraveny.
  • Zlepšení, zdokonalení a obohacení slovní zásoby frekventantů. V mluveném projevu bude pozornost zaměřena především na jeho plynulost.
Tyto nabyté znalosti a dovednosti by měl absolvent vzdělávací akce být schopen použít v běžných životních situacích např. komunikace při zájezdech s žáky, ale měl by i umět předat je, alespoň okrajově, svým žákům v rámci výuky cizích jazyků, ať už přímo v hodinách nebo zájmových kroužcích.
 

 
ZÁKLADNÍ PRÁCE S PC
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle: 

Cílem je umožnit učitelům využití výpočetní techniky ve svých hodinách i mimo ně (přípravy, testy, třídní agenda). Pedagog získá znalosti, jak si napsat přípravu, upravit pro tisk a vytisknout, naučí se využívat Internet a email a získá vědomosti, v čem může použít Internet při zadávání úkolů a referátů pro žáky.

 

 
PRAKTICKÝ KURZ PRO UČITELE 2. STUPNĚ ZŠ
- využití PC při řešení každodenních problémů učitele 2. stupně ZŠ
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Tento kurz má za cíl naučit učitele pracovat s počítačem pro potřeby učitele druhého stupně. Podíváme se na třídní agendu a možnosti využití MS Excel pro vedení třídní agendy. Učitel druhého stupně představí svůj systém práce a možnosti vedení agendy na PC.

 

 
PRAKTICKÝ KURZ PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ
- využití PC při řešení každodenních problémů učitele 1. stupně ZŠ
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Účastník kurzu dostane základní sadu příprav a učebních materiálů na CD a naučí se, jak ji používat, jak vytvářet nové materiály a tím si tak své elektronické portfolio rozšířit. Každý učitel si bude umět vytvořit křížovku, jednoduchou prezentaci, diplom, atp. a rovněž se bude orientovat v nabídce nejnovějších výukových programů. Kurz také pomůže učitelům zavést si na PC třídní agendu.
 

 
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Cílem je umožnit učitelům využití digitálního fotoaparátu ve svých hodinách i mimo ně (správa nástěnek, prezentace výletů aj.).  Absolvent získá znalosti jak si fotoaparát vybrat, zkopírovat fotky do PC, upravit si je, vytisknout – čím, na co a jak si je zazálohovat.
 

 
MS EXCEL - ZÁKLADNÍ KURZ
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Absolventi kurzu si umí vytvářet seznamy žáků v nejrůznějších tabulkách, provádět v MS Excel výpočty a grafy pro vizuální zpracování a zpřehlednění dat.
 

 
MS POWERPOINT
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Hlavním přínosem tohoto kurzu je využití prezentační a výpočetní techniky při výuce. Učitelé se naučí vytvářet si přípravy moderní formou prezentace a zároveň získají přehled, co vše lze zadávat svým žákům pro prezentaci svých myšlenek. Součástí kurzu je individuální vytvoření prezentace do svého předmětu.
 

 
VÝUKA NA INTERAKTIVNÍ TABULI - vytváření příprav
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Cílem je umožnit učitelům využití interaktivní tabule ve svých hodinách. Získá znalosti jak vytvářet, používat a plynule zapojit do svých hodin interaktivní formy výuky.
 

 
VÝUKA NA INTERAKTIVNÍ TABULI - používání a získání příprav
 
Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Cílem je umožnit pedagogům využití interaktivních tabulí za pomoci vlastních vytvořených příprav. Absolventi se učí správně rozvrhnout hodinu při práci s interaktivní tabulí. Naučí se pracovat s internetovými stránkami a portály, z nichž mohou již hotové přípravy stahovat a upravovat. Je zde kladen důraz na autorská a legislativní omezení. Uchazečům jsou poskytnuta doporučení při zapojení interaktivních tabulí do výuky a začlenění žáků do hodin. Tento kurz vede pedagogiky k novému pojetí výuky na školách.
 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Počet hodin:           16

Vzdělávací cíle:

Cílem tohoto kurzu je inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků, zprostředkovaná cílovou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.  Důkaz je kladen na proškolení pedagogů tak, aby po absolvování kurzu byli schopni vést žáky k rozvoji finanční gramotnosti.