Stránka: http://www.svtconsulting.cz/otevrene-seminare | Vytištěno: 23.07.2024

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

JEDNODENNÍ KURZY PRO FIRMY I VEŘEJNOST


Nemáte dostatek času na dlouhé vzdělávací kurzy, ale chcete se dále rozvíjet a rozšiřovat si obzory?

Ve spolupráci s našimi lektory jsme pro Vás připravili oblíbené jednodenní semináře.

Máte zájem o exkluzivní seminář jen pro Vaši firmu, případně ve Vašich prostorách?

Neváhejte a zarezervujte si termín jen pro sebe!

 


 
ROZVOJ OSOBNOSTI I. 

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Sebeprezentace
 • Základy komunikace
 • Představení sebe a firmy

 


 
ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÉHO KLIENTA

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Zásady komunikace s problémovým klientem
 • Zvládání námitek
 • Efektivní řešení problémů

 


 
UMĚNÍ KOMUNIKACE (verbální a neverbální komunikace, osobní rozvoj)
 

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Jak efektivně komunikovat v různých situacích, jak využít řeč těla, jak zvládnout trému a konfliktní situace?
 • Kreativní myšlení 

Seminář je obohacen o techniky osobního rozvoje, jakými je například koučink či NLP, které vedou k aktivaci vlastního potenciálu, a tím i uvědomění si vlastní zodpovědnosti, což v pracovním prostředí vede ke zlepšení pracovního prostředí v mezilidských vztazích, efektivitě pracovního výkonu, uvědomění si zodpovědnosti a větší kreativitě. 

 


 
AUDITY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT)

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

       Integrovaný systém řízení ICT

 • Úvod: trendy, terminologie, vývoj, problémy a přínosy integrace, dekompozice systému
 • Správa a řízení: stanovení rámce (cílů, principů, rozsahů a politik) a oblastí řízení (zainteresovaných stran, benefitů, rizik a zdrojů)
 • Procesy: postup dekompozice subsystémů zajišťujících efektivitu a bezpečnost, pořadí jejich zavádění
 • Dokumentace: návrh obsahu a formy základních dokumentů

       Specifika auditu zaměřeného na integrovaný systém řízení ICT

 • ​Řízení auditu, auditních procesů, použití nástrojů, vedení dokumentace

 


 
MS EXCEL - VÝPOČTY A DATABÁZE

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Adresování buněk v MS Excel
 • Datové typy buněk a jejich vliv na výsledky při hromadném zpracování dat
 • Filtrování dat jak jednoduchým způsobem, tak i pokročilými technikami
 • Podmíněné formátování dat tak, aby se v datech bylo možné snadno vizuálně orientovat
 • Princip funkcí vestavěných do MS Excel s popisem jejich použitelnosti a způsoby zápisu
 • Kombinování různých funkcí za účelem vytvoření složitějších řešení
 • Zpřehlednění složitě strukturovaných dat pomocí kontingenčních tabulek 
 • Import dat z jiných zdrojů do MS Excel   

 


 
MS EXCEL - VBA A MAKRA

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Ukázka zaznamenání provedených operací pomocí makra a vysvětlení, jak to VBA vlastně dělá
 • Trocha teorie, co to VBA je a jak spolupracuje v MS Excel a ostatními produkty MS Office
 • Způsob zápisu v jazyce VBA, jaké má logiky a pravidla
 • Co to jsou proměnné, k čemu slouží, jak je vytvořit a jak s nimi pracovat
 • K čemu jsou ve VBA pole, jak nám mohou být užitečná, jak je vytvořit a jak je zpracovat k našemu užitku
 • Co dělat, když se bude VBA muset rozhodovat, aneb práce s podmínkami v praktickém životě
 • Když bude třeba opakovat nějaký kus kódu, tak se naučíme, jak používat cykly, a přitom se nezacyklit
 • Jak umožnit uživatelům zadat data pomocí formulářů
 • Praktická demonstrace všech základních prvků v užitečném, byť stručném příkladu   

 


 
TELEFONOVÁNÍ (ÚVOD DO PROBLEMATIKY)

 Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Jak správně telefonovat?
 • Zásady při telefonování
 • Jak zaujmout do telefonu, čeho se vyvarovat
 • Jak správně oslovit telefonátem nového zákazníka, spolupracovníka

 


 
EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Smysl a cíl porady
 • Příprava programu porady s časovým harmonogramem
 • Organizace porady (výběr místnosti, členů a zařízení)
 • Začlenění porad do náplně pracovního dne a týdne
 • Osobní příprava – čím mohu na poradě přispět
 • Techniky vedení porad v závislosti na cíli porady a počtu účastníků
 • Rozdělení rolí na poradě
 • Typologie účastníků porady a specifikace jejich potřeb
 • Efektivně řízená diskuse
 • Konstruktivní a destruktivní techniky vedení porad

 


 
STRES A JEHO ZVLÁDÁNÍ

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • Co je to stres – jsem pod vlivem stresu (malý test na úvod)
 • Výklad působení stresu na organismus, vysvětlení pojmu eustres, distres
 • Stresory – co to je, proč je užitečné je znát
 • Vliv působení akutního a chronického stresu na organismus
 • Syndrom vyhoření
 • Psychosomatická onemocnění a další negativní důsledky působení stresu
 • Jak předcházet dopadům stresu na organismus
 • Techniky – praktická ukázka a nácvik Schulzova autogenního tréninku
 • Další relaxační techniky, vliv sportu a životosprávy

 


 
KANCELÁŘSKÉ PRÁCE 4 - GRAFIKA 

Počet hodin:           6 (včetně 1 hod přestávka)

Obsah semináře:

 • MS PowerPoint - základní manipulace
 • Práce s textem 
 • Podklady pro schůze a porady 
 • Vytvoření vlastní prezentace

 


 
PODROBNOSTI KE KURZŮM
 
Místo konání:                SVT Consulting s.r.o., Sokolovské náměstí 308/5, Liberec                                                                                                   (kanceláře, 2. patro, vchod u pojišťovny Generali)
 
Co obdržíte:                  Každý účastník obdrží na konci semináře CERTIFIKÁT a odnese si těžkou hlavu plnou                                                   nových informací :-)
 
Samozřejmostí je zajištění občerstvení (káva, čaj) a podkladových materiálů pro každého účastníka.
 
Pokud máte zájem o konání semináře ve Vaší firmě, je možné ho přizpůsobit dle Vašich potřeb.
 

 
CENÍK
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
 
 
1 účastník    2 900 Kč
 2 účastníci    4 400 Kč
 3 účastníci    5 800 Kč
4 účastníci a více    7 200 Kč