Stránka: http://www.svtconsulting.cz/novy-zacatek1 | Vytištěno: 23.07.2024

NOVÝ ZAČÁTEK

PROJEKT CZ.1.04/3.3.05/96.00076 - UKONČEN 17. 3. 2015


 
Projekt Nový začátek je zaměřen na usnadnění návratu odsouzených do aktivního života.

Cílem projektu je předejít tomu, aby se lidé, kteří si po návratu z vězení snaží najít práci, dostali do finanční tísně. Projekt má mimo jiné posílit jejich sebevědomí, ale také jim má poskytnout dostatek aktuálních informací týkajících se trhu práce. Dále by měl zlepšit jejich počítačovou gramotnost, v některých případech i doplnit vzdělání absolvováním rekvalifikačních kurzů a tím usnadnit a především urychlit hledání práce.

 


 

Jaké konkrétní možnosti by měl projekt Nový začátek klientům přinést?

Projekt se skládá z několika částí:

1. Oslovení účastníků – tato část se uskuteční prostřednictvím Vazební věznice Liberec, Probační a mediační služby Liberec a Úřadu práce v Liberci.

2. Po seznámení se s projektem účastníci absolvují motivační a skupinové aktivity, které jim přiblíží situaci na trhu práce a ukáží jim, jak se v něm orientovat. Účastníci se také naučí správně napsat životopis, oslovit potencionální zaměstnavatele a dále s nimi komunikovat.

3. Po zvládnutí obecnějších dovedností doplníme účastníkům základní počítačové znalosti, aby si uměli i po ukončení projektu vyhledat vhodné inzeráty a věděli, jak správně oslovit možné budoucí zaměstnavatele.

4. Pro některé z účastníků jsou připraveny specifické rekvalifikační kurzy, jejichž absolvováním si mohou zvýšit kvalifikaci. Tím se stanou zajímavějšími pro zaměstnavatele, a tudíž si budou moci práci snáze najít.

5. Každý účastník získá pomoc poradce, se kterým bude mít možnost projednat osobní problémy, který mu usnadní orientaci na konkrétním trhu práce a pomůže mu s přípravou na jednotlivá výběrová řízení. S osobním poradcem i klientem bude spolupracovat také specialista na pracovní trh, který bude podle složení cílové skupiny konkrétně oslovovat zaměstnavatele a pomáhat tak ve vyhledávání konkrétních pracovních příležitostí.

6. V neposlední řadě budou mít vybraní klienti možnost využít při hledání zaměstnání pomoc formou finančních dotací na pracovní místa, což jsou Práce na zkoušku – zaměstnání po rekvalifikačním kurzu na dané pracovní pozici - a Dotovaná pracovní místa, kdy zaměstnavatel získá finanční dotaci na zaměstnání účastníka tohoto projektu.

Všechny tyto činnosti v rámci projektu vedou k podpoře osob propuštěných z výkonu trestu jak podmínečně, tak trvale, a pomáhají zlepšit jejich schopnosti orientovat se na pracovním poli. Dále by všechny tyto aktivity měly pomoci propuštěným obstát v sociálních situacích, kdy vstupují na pracovní trh, především tedy v situacích spojených s hledáním zaměstnání a poté v zaměstnání samotném.

 


 

Projekt je již ukončen a není možné se ho zúčastnit. 

Projektem prošlo 139 osob.