Stránka: http://www.svtconsulting.cz/povez-ii | Vytištěno: 23.07.2024

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II

POVEZ II


Využijte šanci poskytnout svým zaměstnancům profesionální vzdělávací kurzy spolufinancované z prostředků ESF, OPZ a státního rozpočtu ČR. Díky poskytnutým dotacím je každý realizovaný kurz téměř zdarma.

Navíc u nás máte možnost administrativní pomoci, která je spojená s dobou trvání vzdělávacích kurzů i po jejich ukončení.

Projekt POVEZ II je realizován od 1. 12. 2015 do 30. 8. 2022 Úřadem práce ČR. 

Prohlédněte si naši brožuru s kompletními informacemi o projektu, nás i našich vzdělávacích kurzech.


 

HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU
 
 

Výše příspěvku?  

Superhrubé mzdy jsou proplaceny ve výši 100% po dobu školení zaměstnanců
Vzdělávání je propláceno ve výši 85%
 Úřad práce proplatí náklady na vzdělávací kurzy v režimu "de minimis" ve výši 85%, spoluúčast firmy je 15%
 

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat mohou firmy, OSVČ i nestátní neziskové organizace, kteří mají provozovnu mimo hlavní město Praha 
 

Jaké pracovníky můžete do vzdělávání zapojit?

Do kurzu mohou být zapojeni stávající i potenciální zaměstnanci
 Potenciální pracovníci musejí být zaměstnáni nejdéle po skončení kurzu, před doložením vyúčtování vzdělávací aktivity ÚP
 
Do vzdělávání mohou být zapojeni pouze pracovníci na hlavní pracovní poměr
 Nelze zapojit zaměstnance, kteří mají uzavřenou DPP či DPČ ​
 

Kde je možné školení realizovat?

 Školení mohou probíhat přímo u Vás ve firmě - ušetříte tím Váš drahocenný čas
 

Jaká může být maximální délka kurzů?

 Délka jednoho kurzu může být maximálně 18 měsíců, u jazykových kurzů maximálně 6 měsíců
 

Kdy je možné se vzděláváním začít? 

Se vzděláváním můžete začít až do 6 měsíců od schválení žádosti
Schválení žádosti proběhne do 30 dnů od doložení kompletní žádosti na ÚP
 

Kam a jak je možné žádost podat?

 Žádost se podává na příslušné pracoviště ÚP, pod které spadá pobočka firmy, ze které se budou školit vybraní pracovníci
 Podání je možné osobně a poštou v písemné formě nebo elektronicky přes datovou schránku 
 

V jakém režimu veřejné podpory je dotace poskytována?

Příspěvek je poskytován v režimu "de minimis" nebo na základě "blokové výjimky"
Celková výše všech poskytnutých podpor "de minimis" nesmí v posledních 3 účetních obdobích přesáhnout 200 000 EUR
 

Na základě čeho bude Vaše žádost schválena?

 Žádost je hodnocena dle kritérií stanovených ÚP: 
1. Významnost daného odvětví / podniku / OSVČ v regionu
2. Nezbytnost vzdělávání zaměstnanců / potenciálních zaměstnanců / OSVČ
3. Zhodnocení prorůstového potenciálu podniku ve vazbě na vzdělávací aktivity
4. Charakter vzdělávacích aktivit
5. Zařazení účastníků vzdělávání starších 54 let v minimální výši 20% ze zapojených pracovníků
 
 

Podrobné informace o projektu najdete na stránkách Úřadu práce ČR

    

 
VÝHODY REALIZACE KURZŮ S NÁMI
 
 

Pomoc při vyřizování veškerých administrativních záležitostí

po celou dobu trvání projektu i po jeho skončení 

Poskytování odborné konzultace v průběhu školení

S našimi dlouholetými zkušenostmi jsme schopni Vám být odbornými poradci o fungování projektu

Vytvoření komplexního vzdělávacího plánu na míru

S naší širokou škálou kurzů jsme schopni zaštítit vzdělávání v mnoha oblastech, které na sebe budou navazovat a vytvoří tak ucelenou a efektivní strukturu

Profesionální a osvědčený lektorský tým

V naší databázi naleznete odborné lektory a lektorky, kteří jsou profesionály ve svém oboru, přizpůsobí se Vašim potřebám a vytvoří tak kurz dle Vašich představ

Žádné platby předem ani zálohové faktury

Fakturu vystavujeme až po ukončení kurzu, kdy Vám je následně proplacena dotace Úřadem práce.

 
 
 
Domluvte si s námi nezávaznou schůzku a dozvíte se o možnostech vzdělávání více!